Kategorizacije v slovenskem športu

Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, ob temeljnih zakonskih in drugih aktih predstavljajo enega najbolj pomembnih sistemskih dokumentov v slovenskem športu, ki celostno in metodološko postavljajo pogoje za prepoznavanje reprezentativnih športnih organizacij, evidentiranje tekmovalnih sistemov in registracijo športnikov, ter opredeljujejo pogoje za pridobitev nazivov kategorizacije, ki so podlaga za pridobitev statusnih pravic športnikov. 

Strokovni svet za tekmovalni šport 3-krat letno objavi seznam športnikov, ki so si na podlagi doseženih rezultatov in v skladu z veljavnimi kriteriji pridobili status kategoriziranega športnika Republike Slovenije olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda.

Kategorizirani športniki lahko med aktivnim udejstvovanjem v športu uveljavljajo statusne pravice, ki jih natančno določajo Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji in drugi akti, ki urejajo področje športa.

 

Kriteriji za pridobitev kategorizacije

 
Kriteriji posredno postavljajo standarde vrhunskega športa skozi analitično primerjavo mednarodnih tekmovalnih sistemov in jih na nacionalnem nivoju dopolnjujejo z domačimi tekmovanji. S tem opredeljujejo pogoje za oblikovanje selekcijske piramide športa v Sloveniji.
 

Veljavnost kriterijev


Strokovni svet Republike Slovenije za šport je na 7. redni seji dne 2. 10. 2019, dopolnil dokument  "Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji" z dokumentom "Prestopi šporntikov in zaračunavanje nadomestilpri prehodu iz ene v drugo organizacijo" (Sklepi strokovnega sveta RS za šport), na 5. dopisni seji, dne 18. 5. 2-020 pa z ukrepi zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 (Sklep strokovnega sveta RS za šport) in na 9. dopisni seji dne 2. 11. 2020 še z drugim sklopom ukrepov zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 (Sklep strokovnega sveta RS za šport).

Aktualni dokument "Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji",  ki je stopil v veljavo s 1. 1. 2021 pa je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za šport na 12. redni seji dne 15. 12. 2020. Informacija s priloženimi dokumenti je objavljena na tej strani.

 

Aktualni seznam kategoriziranih športnikov SZS

Seznam kategoriziranih športnikov vsebuje vse obdelane in pozitivno rešene Prijave za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika, ki so jih nacionalne panožne športne zveze oddale do razpisanega roka.

Pravna podlaga za kategorizacije: Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS

Evidenca OKS registriranih in kategoriziranih športnikov z vpisanim tekmovalnim rezultatom za sezono 2019-2020.

 

Seznam, ki stopi v veljavo 01.10.2020 je narejen na osnovi:

  • športnih rezultatov, ki so jih športniki dosegli v obdobju od 01.02.2020 do 31.08.2020,
  • kriterijev za kategoriziranje športnikov v R Sloveniji,
  • predlogov nacionalnih panožnih športnih zvez.

Seznam kategoriziranih športnikov - strelstvo si lahko ogledate tukaj.

Panoga SR MR PR DR MLR SKUPAJ
STRELSTVO 3 6 5 113 76 203

Statistika kategorizacij v SZS od leta 2009 dalje v priponki.

Kategorizirani športniki - strelstvo po občinah in društvih

Potrdilo o statusu kategoriziranega športnika lahko pridobi vsak športnik, ki je uvrščen v seznam kategoriziranih športnikov. Na podlagi izpolnjenega obrazca na povezavi boste na dom prejeli pisno potrdilo o kategorizaciji.

 

 

Attachments:
Download this file (20201001_statistika_kategorizacije.pdf)Statistika kategorizacije[01.10.2020]182 kB
Joomla templates by a4joomla