28.05.2021

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 77. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejela dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.
Spremembe oziroma dopolnitve odlokov so bile objavljene v Uradnem list RS št. 85/21 dne 27. 5. 2021: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021085.pdf
Nove omejitve začnejo veljati z današnjim dnem, 28. 5. 2021 in veljale bodo do vključno 6. 6. 2021.

Povzetek novosti, ki vplivajo na izvajanje športne dejavnosti smo povzeli v priloženem dopisu (priloga).Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo .

Bodite dobro in ostanite zdravi.

Zvijezdan Mikić
Višji svetovalec / Senior Adviser
Direktorat za šport / Sport Directorate

 

16.05.2021

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 74. redni seji dne 12. 5. 2021 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.
Spremenenji oziroma dopolnjeni odloki so bili objavljeni v Uradnem list RS št. 73/21 dne 13. 5. 2021: https://www.google.com/url?q=https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202173&source=gmail&ust=1621250572947000&usg=AFQjCNFCIJgCw2xy4YKLSFhqY1A_9WZ5Zg">https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202173.
Nove omejitve začnejo veljati v ponedeljek, 17. 5. 2021 in veljale bodo do vključno 23. 5. 2021.

 
Pregled sprememb Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki bodo začele veljati s ponedeljkom 17. 5. 2021:
1.        Dovoli se izvajanje vseh športnih tekmovanj, ne glede na to ali so namenjena rekreativnim športnikom ali registriranim športnikom.
2.        Dovoli se prisotnost gledalcev na tekmovanjih. Na tribunah bo dovoljeno do 50% kapacitete sedišč oziroma do največ 50 oseb. Gledalcev je lahko izjemoma več kot 50 in ne več kot 50% kapacitete sedišč, če organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ. Gledalci morajo izpolnjevati t.i. PCT pogoje. Športna tekmovanja na katerih bodo znova prisotni gledalci bo potrebno prijaviti skladno z Zakonom o javnih zbiranjih.
3.        Izvajanje športno rekreativne vadbe se dovoli v skupinah do največ 50 vadečih.
4.        Odpravljena je omejitev števila udeležencev v programih usposabljanj strokovnih delavcev v športu.
5.        Veljavnost negativnega testa na virus covid-19 za udeležence športnih tekmovanj se podaljšuje iz 48 ur na 72 ur

 
Na Direktoratu za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo pripravili pregledno razlago veljavnih ukrepov in na ta način olajšati njihovo razumevanje, ki jo prilagamo.

 
Veljavne omejitve pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem bodo objavljene tufi na spletnih straneh Vlade Republike Slovenije https://www.google.com/url?q=http://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2&source=gmail&ust=1621250572947000&usg=AFQjCNHkgY0sQjJ4__Y5ojcS5onG8lDhBA">www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.google.com/url?q=https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/&source=gmail&ust=1621250572947000&usg=AFQjCNElxv7H9XyrT1gQj9OmzTpuXYnZ1w">https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.Bodite dobro in ostanite zdravi.Zvijezdan Mikić
Višji svetovalec / Senior Adviser
Direktorat za šport / Sport Directorate

 

 

11.05.2021

 

ČLANICAM SZS

Pošiljamo vam pomembno informacijo o možnosti cepljenja kategoriziranih športnikov, starejših od 18 let.
Članice SZS pozivamo, da vsaka zase priloženo preglednico s kategoriziranimi strelci čim prej posredujete na e-poštni naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.">cepljenje.covid@kclj.si, s pripisom »Skladno z dogovorom med UKC Ljubljana in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez se prijavljam za Covid-19 cepljenje s cepivom Janssen v vašem cepilnem centru. Podatki so v priloženi datoteki«
Cepljenje se ne priporoča v obdobju 1 meseca od prebolele bolezni.  
Podatke o kategoriziranih športnikih najdete na sledeči povezavi: https://www.google.com/url?q=https://www.olympic.si/evidenca&source=gmail&ust=1620847444090000&usg=AFQjCNHs4aDujSOBLLgYa6DEs_rYV5KZ2A">https://www.olympic.si/evidenca 
Za morebitno pomoč smo vam na razpolago.
Ostanite preudarni in zdravi še naprej, vse dobro.
Simeon

 

 

 

 

--------------------------

29.03.2021

Protokol povračila stroškov testiranja Covid-19 - FURS zahtevki


V prilogi (priponka) vam pošiljamo preglednico in vas prosimo za vpis stroškov plačljivih Covid-19 testiranj (HAT ali PCR), ki ste jih naročili in plačali kot društvo oz. so jih za vaše društvo plačali vaši člani, ki so bili udeleženci programov SZS oz. tekmovalnega sistema SZS.
Navedeno preglednico z vpisanimi stroški, ki bo predstavljala zahtevek za povračilo stroškov testiranja, pa nato pošljite na SZS, za vsak mesec posebej do zadnjega dne v mesecu, najkasneje do 12. ure. Za prve tri mesece leta 2021 (januar, februar in marec) vpišite zbrane-skupne podatke v zavihek marec 2021. Za mesec april pa boste prejeli preglednico z novim zavihkom, kamor boste vpisali tekoče podatke plačljivih testiranj.
Poslanemu zahtevku za povračilo stroškov testiranja pa dodajte še skeniran paket računov, ki jih uveljavljate v plačilo.
Z vsako članico SZS, ki bo oddala zahtevek, pa bo v nadaljevanju sklenjen še Sporazum o financiranju upravičenih stroškov.
Zahtevek za povračilo stroškov testiranja bo nato SZS vnesla v sistem eDavkov FURS zadnji dan v mesecu. Po prejemu sredstev od države, predvidoma do 20. v naslednjem mesecu, pa bo SZS nakazilo sredstev zagotovila vsem svojim članicam s posredovanimi zahtevki v roku treh delovnih dni od prejema.
V dodatno predstavitev in pojasnilo ukrepa refundacije stroškov testiranja na prisotnost koronavirusa za področje športa vam pošiljamo še predstavitveno gradivo iz webinarja MIZŠ, z dne 19.2.2021, in pojasnilo FURS glede evidentiranja poslovnih dogodkov v zvezi z ukrepom izplačila pomoči za testiranje športnikov. Slednje je v prvi vrsti namenjeno vašim finančnim službam oziroma računovodstvom. Priloženi dokument odgovarja na vprašanja kako evidentirati poslovne dogodke znotraj celotne vertikale upravičencev (od posameznika prek društva do nacionalne panožne zveze in FURS ter v obratni smeri) ter na vprašanje kako je z DDV-jem pri tovrstnih transakcijah.
Za morebitne dodatne informacije smo vam na razpolago in vas športno pozdravljamo.
--
Simeon Gönc

 

1.3.2021

ČLANICAM SZS

V prilogi vas seznanjamo z dopolnitvami Ukrepov in priporočil SZS (protokol- PRILOGA 1.3.2021) glede izvajanja treningov in tekmovanj v času epidemije Covid-19 v skladu z ukrepi Vlade RS. Za lažjo sledljivost so vse spremembe označene z rumeno barvo.

Ker nam država s PKP7 zagotavlja povračilo plačljivih stroškov testiranj od 31.12.2020-31.12.2021 vam svetujemo, da si vaši tekmovalci in organizacijsko osebje shranite račune o plačanih stroških hitrega (HAT) ali PCR testiranja, kar boste v nadaljevanju (koncem vsakega tekočega meseca) lahko uveljavljali preko SZS s pomočjo posebnega popisnega obrazca stroškov, ki vam ga bomo poslali v nadaljevanju. Natančno informacijo o poteku refundacije teh stroškov in zahtevanih listin pa še pričakujemo s strani FURS.

Priporočamo vam koriščenje tako brezplačnih testiranj, v kolikor vam jih bodo v vaših domačih krajih oz. v bližini zagotavljali Zdravstveni domovi preko NIJZ mreže. Za lažje načrtovanje vas napotujemo na spletno stran NIJZ, kjer so objavljeni vsi termini testiranj po Sloveniji:  https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/testiranje-na-okuzbo/ oz. se z vašimi lokalnimi zdravniki dogovorite za plačljiva testiranja, ki stanejo cca. 20-25 EUR/test in si tako olajšate pripravo na izvedbo prvih ligaških tekmovanj, ki se bodo odvila v tem tednu.

Izpostavljamo pomembnost ustreznega načrtovanja terminov tekmovanj tudi glede na dostopnost točk za testiranje in pravočasnost, glede na zahtevano 48 urno veljavo negativnega testa. Bodite pripravljeni za testiranje tudi s svojimi rezervisti (seznam objavljen na: https://www.strelska-zveza.si/attachments/article/677/Rezervisti%202020-2021-1.pdf) v kolikor se boste soočili s pozitivnimi hitrimi testi, ki bodo nato vsi po protokolu napoteni še na kontrolno PCR testiranje. Ni nujno namreč, da vam bo dodeljen pravočasen termin kontrolnega testiranja glede na termin vašega tekmovanja, kar predstavlja še dodatno oteževalno okoliščino, ki jo morate imeti v mislih, ko se pripravljate na izvedbo tekem.

Običajno ste nam v mesecu januarju sporočali zamenjave vaših prijavljenih rezervistov, glede na posebnost letošnje tekmovalne sezone pa vam omogočamo to spremembo najkasneje do srede 3.3.2021 do 12. ure. Obvestilo o tem pošljite na e-poštni naslov SZS.

Zavedamo se, da je pri tem posebnem izvajanju tekmovanj v času Covid-19 epidemije možnih veliko scenarijev, ki jih je težko vse vnaprej predvideti, da so splošne zahteve pri izvajanju športne dejavnosti in tekmovanj v letu 2021 bistveno zahtevnejše, a kljub temu vas prosimo za veliko kolegialnosti, odgovornega ravnanja, razumevanja, strpnosti in dobronamernega delovanja in razmišljanja usmerjenega v kvalitetno izvajanje strelskih programov. Vsi si namreč želimo športne dejavnosti, zato lahko le s skupnimi napori dosežemo varno in vzdržno izvajanje strelskega športa, ki bo vsem v največje zadovoljstvo in korist. 

V kolikor potrebujete dodatna pojasnila in pomoč smo vam na razpolago. 

Želimo vam obilo uspeha in sreče z dobro pripravo in dosežki na tekmovanjih v letu 2021.

--

Simeon Gönc

 

19.02.2021

ČLANICAM SZS Komisija za puško, pištolo in samostrel SZS (KPPS) je v času 4-mesečnega trajanja epidemije Covid-19 in v pričakovanjih sprostitve tekmovalnih omejitev Vlade RS pripravila nov predlog sprememb pravil SZS za izvajanje ligaških tekmovanj v sezoni 2020/2021 z zračno puško in pištolo 10m. Ker smo že zakorakali v spomladanski del sezone in nam ni uspelo izpeljati še nobenih tekmovanj, je KPPS predlagala spremembo ligaškega tekmovalnega sistema, da bi lahko z manjšim številom tekmovanj in kolikor bi nam Covid-19 razmere to dopuščale, v prilagojeni obliki izpeljali tekmovanje za pokal Slovenije v 1. A in 1.B DL z zračno puško in pištolo. Povzetek bistvenih sprememb: Vsaka od štirih prvih lig se razdeli v tri "kvalifikacijske" skupine s po štirimi ekipami, katere bi bile enakomerno razvrščene v skupine po kvaliteti glede na dosežen povprečni ekipni rezultat v pretekli sezoni. Žreb se opravi iz štirih bobnov (to je že opravljeno in je priloženo). V vsakem bobnu so po tri enakovredne ekipe, iz katerih se žreba v vsako skupino po eno ekipo. V "kvalifikacijskih" skupinah se izvedejo po tri kola dvobojev. Po treh kolih se formirajo tri nove skupine na podlagi doseženih rezultatov v teh t.i. kvalifikacijah, kot je opisano v priloženem čistopisu posodobljenih pravil. V novih skupinah se ponovno izvedejo tri kola dvobojev in tako dobimo po skupno šestih kolih razvrstitev za 1. DL. Predlog sprememb je bil, po predloga predsednika KPPS Bogdana Slanška, usklajen in soglasno sprejet 12.2.2021 na 26. korespondenčni seji KPPS, nato enako še na 28. korespondenčni seji Strokovnega sveta dne 15.2.2021. Predlogi predlaganih sprememb pa so bili danes 19.2.2021 soglasno potrjeni in sprejeti tudi na 64. korespondenčni seji Predsedstva SZS.  V priloženem gradivu vas tako seznanjamo s sledečimi dokumenti, ki so potrebni za celovito predstavitev novosti: - Pravilnik-Sprememba pravil SZS za izvajanje 1.A in 1.B državne lige 10m po sprostitvi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa,- jakostna lestvica ekip 1. DL v sezoni 2020/21,- žreb skupin 1.DL 2020/21,- pari 1.DL 2020/21 ter- polletni koledar SZS s termini za izvedbo vseh šestih kol 1.DL 10m. Ob tem vse udeležence tekmovalnega sistema SZS obveščamo, da je Vlada RS 17.2.2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga 18.2. objavila v Uradnem listu SZS, danes 19.2. je stopil v veljavo. Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na jasnejšo opredelitev obveznosti testiranja na koronavirus. S ciljem zagotavljanja varnosti pri športni vadbi športnikov, športnih tekmovanjih in športno rekreativni dejavnosti je predpisano obvezno testiranje.  Športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če  predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 24 ur. Strokovni delavci, ki vodijo proces športne vadbe športnikov in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki se lahko izvaja v skladu z 2. členom odloka, se testirajo tedensko s hitrim antigenskim testom, razen če predložijo negativni rezultat testa (PCR ali HAG). Prav tako je spremenjena določba, ki opredeljuje dokazovanje izjem za osebe, ki so bile že cepljene. Tako testiranja ni treba opraviti, če imajo:– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,– dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev Odlok velja do 26. februarja 2021. Danes so nam v videokonferenci na Direktoratu za šport MIZŠ pojasnili, da bodo na Vlado RS naslovili predlog za spremembo zelo toge določbe o zahtevanem le 24 ur veljavnem negativnem testu za udeležbo na tekmovanjih, kar predstavlja logistično težko premostljivo oviro, saj je testiranje v omenjenem izjemno kratkem časovnem roku praktično neizvedljivo. Danes popoldan pa so nas iz OKS-ZŠZ na to temo obvestili, da bodo predlagali spremembo te določbe, da testi športnikov, članov njihovih ekip in drugega organizacijskega osebja za udeležbo na tekmovanjih ne smejo biti starejši od 72 ur. Navedeno spremembo tako pričakujemo v naslednjem tednu, kar pa bi bilo še vedno pravočasno pred začetkom prvih tekmovanj 1.DL v času od 3.-7.3.2021. Vlada RS je z aktualnim odlokom individualnim športnim panogam dovolila izvajanje najvišjega nivoja domačih ligaških tekmovanj, pokalnih tekmovanj oz. državnih prvenstev za člane in mladince. To v praksi za SZS pomeni, da lahko začnemo izvajati 1. DL, 2. DL in Državno mladinsko ligo samo za kategorijo mladincev. Mlajše selekcije trenutno še ne smejo tekmovati, kar pa se ob izboljšani epidemiološki situaciji lahko hitro spremeni. Ker bodo organizacijskih sprememb deležna tudi mladinska tekmovanja, ki se bodo v letošnji sezoni izvajala po regijah, vas bomo o tem obvestili v nadaljevanju. Vsekakor pa se bo začetek izvajanja teh tekmovanj zamaknil in ne bo potekal hkrati s 1. DL. Članice SZS obveščamo, da je potrebno spoštovati vse aktualne predpisane ukrepe, ki jih določajo odloki Vlade RS oz. NIJZ, in dosledno izvajati testiranja tako za trenerje pri izvajanju vadbe, kot tudi za vse udeležence tekmovanj v nadaljevanju. V primeru ugotovljene goljufije prirejanja rezultatov testiranja (obveščanje preko SMSa o negativnem rezultatu) bo ekipa takšnega posameznika takoj izključena iz prvoligaškega tekmovanja. O vseh aktualnih spremembah in novih predpisih bo SZS redno obveščala svoje članice. Za morebitne dodatne informacije smo vam na razpolago in vas športno pozdravljamo.Ostanite zdravi in preudarno športno dejavni Simeon Gönc

 

.be" target="_blank" rel="noopener">Predstavitev na temo odpiranja športa - Šport za vse

.be" target="_blank" rel="noopener">Priporočila za varno izvedbo športne vadbe

 

 

Joomla templates by a4joomla