Koronavirus Covid-19

  

11.09.2020

 

Pomembno pojasnilo - obveznost nošenja zaščitnih mask

 

ČLANICAM SZS

 
Ker se je na minulih tekmovanjih odprlo nekaj dilem okrog obveznosti nošenja obraznih zaščitnih mask, vam v izogib nadaljnjih polemik pošiljamo pojasnilo, s katerim potrjujemo, da je nošenje zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih obvezno za vse udeležence in tako dajemo sledeče navodilo:
 
- vsi udeleženci (tekmovalci, trenerji, sodniki in morebitni gledalci) morajo v zaprtih prostorih nositi maske ves čas.
- tekmovalci jih lahko ob prihodu na strelsko linijo - za čas nastopa, snamejo.
 
Pri vseh ostalih aktivnostih (razen pri tekmovalcih na liniji) je maska obvezna. Kajti le tekmovalci na liniji izvajajo športno dejavnost. Podelitev ni izvajanje športne dejavnosti. Tudi sprehajanje po strelišču ni izvajanje športne dejavnosti.
 
Vljudno vas prosimo za dosledno izvajanje ukrepov in odgovorno izvajanje aktivnosti.
 
Želimo vam uspešen strelski vikend in vas lepo pozdravljamo
 
--
Simeon Gönc
Sekretar / Secretary General
 

 

26.06.2020

 

UKREPI IN PRIPOROČILA

Strelske zveze Slovenije o izvajanju treningov in tekmovanj v času COVID-19 epidemije,

v skladu z ukrepi  Vlade Republike Slovenije

 

 

I. Strelski treningi se lahko izvajajo le po spodaj določenih postopkih in ob spoštovanju spodaj navedenih ukrepov s strani vseh udeležencev treningov.

 

 1. Vsi udeleženci treningov in upravljavci objektov morajo upoštevati vse ukrepe za zaščito pred okužbo z virusom COVID-19 v skladu z odloki Vlade RS in priporočili NIJZ in sicer zlasti:

-          redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma če  voda in milo nista dostopna, razkuževanje rok z               namenskim razkužilom za roke, 

-          ne dotikanje  obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami,

-          izogibanje tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni,

-          upoštevanje varno razdaljo 1,5 metra,

-            upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim                     robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava),

-            upoštevanje pravila socialnega distanciranja.

 

 Podrobnejša navodila so na voljo na spletni strani NIJZ.

 https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

 2. Vsi udeleženci morajo biti zdravi - brez znakov okužbe dihal.

 3. Na strelišče je dovoljeno prihajati posamezno po predhodno izdelanem urniku.

 4. Pri vstopu v objekt – strelišče si je potrebno obvezno razkužiti roke z razkužilom, ki ga zagotovi upravljavec strelišča.

 5. Na strelišču je potrebno pri gibanju v zaprtih prostorih nositi zaščitno masko – do prihoda na strelsko linijo.

 6. Med pripravo na trening je potrebno vzdrževati priporočeno razdaljo in se izogibati bližnjim srečanjem v manjših prostorih.

7. Največje dovoljeno število istočasno prisotnih športnikov na strelišču;

-            na zaprtem strelišču 10m je število prisotnih strelcev enako številu polovice strelskih mest, ki so na razdalji                 1m. Tekmovalci zasedejo vsako drugo strelsko mesto, kar zagotavlja varno razdaljo,

-            na odprtem strelišču 25/50m je število prisotnih strelcev enako številu strelskih mest, ki so na razdalji                         1,20m,  kar zagotavlja varno razdaljo,

-            na trap strelišču se lahko istočasno izvaja streljanje za maksimalno 6 oseb,

-            Trener oz. vodja streljanja pred začetkom izvajanja trap treninga seznani vse udeležence treninga z načinom gibanja med strelskimi mesti (stojišči) z namenom ohranjanja minimalne razdalje vsaj 1,5 m: udeleženec treninga se po opravljenem strelu premakne diagonalno desno do 1,5 m in nazaj do 1,0 m (na ta način se ohrani razdalja 2,0 m med udeleženci), tam počaka, da opravi strel tekmovalec za njim in se šele po tem, ko se je tekmovalec za njim pomaknil na enak način naprej, premakne na izpraznjeno strelsko mesto.

 8. Na strelišču sme biti prisotnih več trenerjev, ki morajo nositi zaščitno masko ter komunicirati na varni razdalji.

 9. Polnjenje kartuš z zrakom, katere je potrebno pred tem razkužiti, lahko izvaja trener, dežurni ali športnik na strelišču, vsi navedeni morajo imeti predhodno razkužene roke ali nositi zaščitne rokavice za enkratno uporabo.

 10. Po treningu je potrebno razkužiti opremo, ki je bila v stiku s športnikom (športno orožje, nosilci tarč, monitorji...), razen osebne opreme in oblačil, ki se po treningu pospravijo v torbe ali omare ločeno za vsakega posameznega športnika.

11. Po končanem treningu ni dovoljeno druženje v skupini in je potrebno v najkrajšem možnem času zapustiti prostore.

12. Uživanje-prodaja hrane in pijače je na vseh streliščih do nadaljnjega prepovedana.

13. Po odhodu s strelišča si je potrebno ponovno razkužiti roke.

14. Dostop v sanitarije je dovoljen samo z masko in ob razkuževanju oziroma umivanju rok. Upravljavci strelišč naj sledijo Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-19.

(https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval ) ter stalno zračenje (naravno, če je mehansko: brez rekuperacije in kroženja zraka).

15. Osebje strelišča je zadolženo za nadzor vedenja športnikov na strelišču. Osebe, ki kršijo sprejeta pravila za omejitve možnosti okužbe s koronavirusom, se odstrani s strelišča in se jim prepove udeležbo na treningih na strelišču do popolne ukinitve vseh ukrepov, ki veljajo v RS.

 

II. Ukrepi in priporočila naj bodo izobešeni na vidnem mestu ob vstopu na strelišče, o  upoštevanju le-teh naj upravljalci strelišč ali trenerji (vodje streljanj) seznanijo strelce.

 

III. Ukrepi in priporočila veljajo do preklica.

 

 

Ljubljana, 24.6.2020

Strelska zveza Slovenije

Janez Slapar

predsednik

 

 

 

22.05.2020

ČLANICAM SZS

 
Po preklicu epidemije, ki se bo končala konec meseca maja, in Odlokom Vlade RS z dne 13.5.2020 o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, ki omogoča sproščanje ukrepov na področju športa, je od ponedeljka 18.5.2020 znova dovoljeno izvajati prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu in uporabo športnih objektov in površin za šport v naravi v okviru vzgojno-izobraževalnih zavodov.
 
Z jutrišnjim dnem, 23.5.2020, pa bo ob športni vadbi registriranih športnikov dovoljena tudi prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni šport, kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport študentov in šport starejših. Vadba bo lahko za vse potekala tako v notranjih, kot v zunanjih športnih objektih ter površinah za šport v naravi, tudi v šolskih telovadnicah. Odlok dovoljuje stik med udeleženci vadbe in tekmovanj. Nadaljuje pa se lahko tudi usposabljanje v športu. S 23.5. se lahko prične tudi rekreacija na področju moštvenega športa. Dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj do vključno državne ravni, in sicer v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem, v kar spada tudi strelstvo. Ob vseh naštetih aktivnostih pa bo potrebno še naprej upoštevati priporočila NIJZ in Strelske zveze Slovenije, ki smo vam jih poslali 7.5.2020, in jih tokrat znova dodajamo v prilogo tega sporočila.
 
Skladno z najavo in z velikim zadovoljstvom pa vam priloženo pošiljamo tudi spremenjena koledarja tekmovanj SZS v letu 2020, ki ju je sprejelo Predsedstvo SZS na svoji zadnji 55. korespondenčni seji, dne 21.5.2020. Koledarja bosta kmalu objavljena tudi na spletni strani SZS.
Prvo tekmovanje s puško šibrenico se bo pričelo 30.5.2020 s prvim turnirjem Državne trap lige 2020 v Ilirski Bistrici oz. v Murski Soboti.
Prvo tekmovanje s puško in pištolo pa se bo pričelo 6.-7.6.2020 s 1.Kvalifikacijskim turnirjem na 25m v Rečici pri Laškem. 
Razpise za vsa navedena tekmovanja najdete v interaktivnem koledarju SZS na spletni strani SZS http://www.strelska-zveza.si/index.php/koledar in v prijavni aplikaciji ePrijava SZS http://eprijava.strelska-zveza.si/ . Za neovirano organizacijo navedenih tekmovanj bodite pozorni na roke za pravočasno prijavo vaših športnikov.
 
Za morebitne dodatne informacije smo vam na razpolago in vam želimo prijeten konec tedna
 
--
Simeon Gönc
Sekretar / Secretary General

 

18. 5. 2020

 

Od danes dovoljeno zbiranje do 50 ljudi

Z današnjim dnem je začel veljati Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, ki ga je Vlada Republike Slovenije izdala 15. maja 2020.

 

15.05.2020

 

Vlada je na dopisni seji izdala Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti in ga bo objavila v Uradnem listu. Veljati bo pričel 18. maja.

Odlok določa, da je proces športne vadbe dovoljen vsem športnikom, kot jih določa Zakon o športu – 1. Ta se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi.  Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z omenjenim zakonom.

Dovoli se tudi izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu in licenčnih seminarjev nacionalnih panožnih športnih zvez.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih še vedno ni dovoljena.

 

 

07.05.2020

ČLANICAM SZS

Obveščamo vas, da je z današnjim dnem 7.5.2020 stopil v veljavo vladni Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19.

To je odlična novica tudi za strelce, saj se bomo po skoraj dveh mesecih prisilnega počitka lahko znova podali na strelišča, a bomo pri tem za varno ukvarjanje s športom morali upoštevati tudi številne dodatne Ukrepi in priporočila, ki jih je sprejela Strelska zveza Slovenije (glej prilogo z dne 07.05.2020), s katerimi dopolnjuje priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ priloga z dne 07.05.2020) za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19, ki vam jih prav tako pošiljamo v prilogi tega sporočila.

Bistveni poudarki vladnega odloka so predstavljeni v spodnjem sporočilu OKS-ZŠZ.

Vljudno vas prosimo, da priložene Ukrepe in priporočila SZS objavite na dobro vidnem mestu svojega strelišča ob vstopu vanj, o upoštevanju le-teh naj upravljalci strelišč ali trenerji (vodje streljanj) seznanijo strelce.
 
Hkrati vas obveščamo, da sta v obravnavi tudi spremembi obeh tekmovalnih koledarjev SZS za leto 2020, v mesecu juniju pa že načrtujemo izvedbo prvih prestavljenih tekmovanj, o čemer vas bomo v kratkem času tudi podrobno seznanili.

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na razpolago.

Ostanite zdravi, ravnajte preudarno in odgovorno.

Želimo vam veliko veselja in užitkov v strelskem športu in vas lepo pozdravljamo.

Simeon Gönc

 

UKREPI IN PRIPOROČILA

Strelske zveze Slovenije o izvajanju treningov v pogojih razglašene epidemije v COVID-19 in v skladu z ukrepi  Vlade Republike Slovenije

 

 

I. Strelski treningi se lahko izvajajo le po spodaj določenih postopkih in ob spoštovanju spodaj navedenih ukrepov s strani vseh udeležencev treningov.

 

 1. Vsi udeleženci treningov in upravljavci objektov morajo upoštevati vse ukrepe za zaščito pred okužbo z virusom COVID-19 v skladu z odloki Vlade RS in priporočili NIJZ in sicer zlasti:

-          redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma če  voda in milo nista dostopna, razkuževanje rok z namenskim razkužilom za roke, 

-          ne dotikanje  obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami,

-          izogibanje tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni,

-          upoštevanje varno razdaljo 1,5 metra,

-            upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava),

-            upoštevanje pravila socialnega distanciranja.

 

 Podrobnejša navodila so na voljo na spletni strani NIJZ.

 https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

 

 1. Vsi udeleženci morajo biti zdravi - brez znakov okužbe dihal.

 

 1. Na strelišče je dovoljeno prihajati posamezno po predhodno izdelanem urniku.

 

 1. Pri vstopu v objekt – strelišče si je potrebno obvezno razkužiti roke z razkužilom, ki ga zagotovi upravljavec strelišča.

 

 1. Na strelišču je potrebno pri gibanju v zaprtih prostorih nositi zaščitno masko – do prihoda na strelsko linijo.

 

 1. Med pripravo na trening je potrebno vzdrževati priporočeno razdaljo in se izogibati bližnjim srečanjem v manjših prostorih.

 

 1. Največje dovoljeno število istočasno prisotnih športnikov na strelišču;

-            na strelišču 10/25/50m je število prisotnih strelcev enako številu polovice strelskih mest, ki so na razdalji 1m. Tekmovalci zasedejo vsako drugo strelsko mesto, kar zagotavlja varno razdaljo,

-             na trap strelišču se lahko istočasno izvaja streljanje za maksimalno 6 oseb,

-            Trener oz. vodja streljanja pred začetkom izvajanja trap treninga seznani vse udeležence treninga z načinom gibanja med strelskimi mesti (stojišči) z namenom ohranjanja minimalne razdalje vsaj 1,5 m: udeleženec treninga se po opravljenem strelu premakne diagonalno desno do 1,5 m in nazaj do 1,0 m (na ta način se ohrani razdalja 2,0 m med udeleženci), tam počaka, da opravi strel tekmovalec za njim in se šele po tem, ko se je tekmovalec za njim pomaknil na enak način naprej, premakne na izpraznjeno strelsko mesto.

 1. Na zaprtem strelišču sme biti prisoten največ en trener na štiri športnike, ki mora nositi zaščitno masko in komunicirati na varni razdalji.

 

 1. Polnjenje kartuš z zrakom, katere je potrebno pred tem razkužiti, izvaja trener ali dežurni na strelišču, ki mora nositi masko ter imeti razkužene roke ali nositi zaščitne rokavice za enkratno uporabo.

 

 1. Po treningu je potrebno razkužiti opremo, ki je bila v stiku s športnikom (športno orožje, nosilci tarč, monitorji...), razen osebne opreme in oblačil, ki se po treningu pospravijo v torbe ali omare ločeno za vsakega posameznega športnika.

 

 1.  Po končanem treningu ni dovoljeno druženje v skupini in je potrebno v najkrajšem možnem času zapustiti prostore.

 

 1.  Uživanje-prodaja hrane in pijače je na vseh streliščih do nadaljnjega prepovedana.

 

 1.  Po odhodu s strelišča si je potrebno ponovno razkužiti roke.

 

 1.  Dostop v sanitarije je dovoljen samo z masko in ob razkuževanju oziroma umivanju rok. Upravljavci strelišč naj sledijo Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-19.

(https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval ) ter stalno zračenje (naravno, če je mehansko: brez rekuperacije in kroženja zraka).

 

 1.  Osebje strelišča je zadolženo za nadzor vedenja športnikov na strelišču. Osebe, ki kršijo sprejeta pravila za omejitve možnosti okužbe s koronavirusom, se odstrani s strelišča in se jim prepove udeležbo na treningih na strelišču do popolne ukinitve vseh ukrepov, ki veljajo v RS.

 

II. Ukrepi in priporočila naj bodo izobešeni na vidnem mestu ob vstopu na strelišče, o  upoštevanju le-teh naj upravljalci strelišč ali trenerji (vodje streljanj) seznanijo strelce.

 

III. Ukrepi in priporočila veljajo do preklica.

 

 

Strelska zveza Slovenije

Janez Slapar

predsednik

 

-------- Izvorno sporočilo --------

ČLANICAM OKS - ZŠZ

 

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada RS na seji, 6. 5. 2020, sprejela Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19.

 

Obenem je NIJZ pripravil Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19. Dostopna bodo na  https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19. Priporočila za vadbo plavalcev oziroma protokol uporabe bazenov, bodo pripravili posebej.

 

Poudarki iz odloka:

 

VELJAVNOST

 • Od 7. 5. 2020
 • Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni


KOMU JE DOVOLJENA VADBA

 • Vadba je dovoljena vsem registriranim športnikom po Zakonu o športu.
 • Pri vadbi so poleg športnikov lahko prisotni strokovni delavci v športu, ki so nujni za izvedbo procesa športne vadbe (trenerji,..) ali tisti, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo (fizioterapevti,..).


KJE SE LAHKO IZVAJA VADBA

 • Vadba se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi razen v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov.


KAKO SE LAHKO IZVAJA VADBA

 • Za vse udeležence vadbe je obvezno ohranjanje razdalje do drugih oseb najmanj 2 metrov. Telesni stik med športniki je dovoljen le pri tistih individualnih športnih panogah, kjer pravila športne panoge zahtevajo sodelovanje dveh za izvedbo (npr. plesni par, judo), izključno v delu tehničnega dela procesa športne vadbe, vsakič z istim partnerjem. Telesni stik več športnikov hkrati ni dovoljen.


TEKMOVANJA

 • Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z Zakonom o športu.
 • Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so prisotne le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
 • Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
   

Za tolmačenje odloka je pristojen sekretariat Vlade RS. OKS - ZŠZ se bo trudil pridobiti potrebne dodatne informacije in pojasnila, če bodo potrebna. Glede sproščanja organizirane vadbe organiziranih prostočasnih športnih aktivnosti trenutno nimamo informacij kakšen je predviden načrt.

 

Zahvaljujemo se Vam za konstruktivno sodelovanje in pomoč pri pripravi predlogov, ki ste jih pripravili. 

 

 "S športom in olimpizmom pomagamo ustvarjati boljšo Slovenijo."

Športni pozdrav, 

 

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez

 

 

17.04.2020

ČLANICAM SZS
 
V vednost vam pošiljamo obvestilo OKS-ZŠZ, ki smo ga prejeli po sprejetju novega odloka o začasni splošni prepovedi zbiranja ljudi na javnih mesti, oz. bolje rečeno po sprejemu odloka, ki bo znova dovolil izvajanje določenih športnih aktivnosti z dnem 20.4.2020.
 
Želimo poudariti, da se lahko po tem odloku izvaja le športna rekreativna dejavnost na prostem, v našem primeru je to samo trap in puška-pištola 25/50m, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih, a še to samo v svoji občini z uradnim bivališčem.
 
To v praksi pomeni, da se boste posamezni športniki (majhno število strelcev) lahko podali na svoja strelišča, večje sprostitve omejitev pa pričakujemo po prvomajskih praznikih, ko bomo že lahko načrtovali tudi izvajanje treningov v takšnih spremenjenih okoliščinah v času koronavirusne epidemije, da bomo zadostili pravilom varnega distanciranja oseb, obveznega razkuževanja rok in opreme, ipd., kot je to pojasnjeno v navodilih Ministrstva za zdravje na sledeči povezavi, ki jih priporočamo v branje: https://www.gov.si/novice/navodila-za-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/  
SZS je glede vprašanja izvajanja strelske dejavnosti ves čas v kontaktu z OKS-ZŠZ, slednji pa ta vprašanja usklajujejo s pristojnim ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, in bomo naredili vse, kar je v naši moči, da našim športnikom znova omogočimo predvsem VARNO izvajanje strelskega športa, ko bodo pogoji za to izpolnjeni, o čemer pa vas bomo obvestili takoj, ko bo to znano in možno.
 
Do takrat pa vam svetujemo, da svoj prosti čas preživite koristno na drugih področjih in športno aktivno vsak po svojih zmožnostih in morebiti tudi skladno s predlogi športne vadbe, kot vam jo predstavljamo na FB strani SZS: https://www.facebook.com/StrelskaZvezaSlovenije/ 
 
Do takrat pa #ostanidoma, #trenirajdoma in ostanite zdravi.
 
Želimo vam prijeten konec tedna in vas lepo pozdravljamo.
Simeon Gönc
 

-------- Izvorno sporočilo --------

Zadeva: Sproščanje ukrepov na področju športa
Datum: 2020-04-16 22:28
Od: Mitja Urbanc < Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. >
Za:  

 

Spoštovani,

 

Vlada je na dopisni seji, 15. aprila 2020 sprejela nov odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih, ki bo veljal od 18. aprila dalje. Odlok dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini na odprtih javnih krajih in ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb. V odloku so izrecno našteti na primer tek, kolesarjenje, golf, joga, tenis, badminton, balinanje.

 

Nadalje je danes,16. aprila 2020 Vlada RS sprejela dopolnitev omenjenega odloka, kjer se z namenom postopnega sproščanja ukrepov, poleg že obstoječih izjem doda nove izjeme, med drugim tudi športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih. Del odloka, ki se nanaša na športno-rekreativne storitve začne veljati 20. aprila 2020.

 

Pri opravljanju dejavnosti, ki so navedene se upošteva vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/novice/navodila-za-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/ ) in NIJZ (www.nijz.si).

 

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka.

 

Na OKS – ZŠZ smo aktivni pri spodbujanju sproščanja ukrepov na področju športa in smo v ta namen na nacionalne športne zveze z uradnimi tekmovalnimi sistemi naslovili anketo, o konkretnih predlogih in podatkih iz katerih bomo izhajali v pogovorih z resornim ministrstvom. Prav tako imamo zbrane informacije o pristopih v drugih državah članicah EU.

 

Obenem smo za razjasnitev pripravljenih ukrepov in nadaljnjih aktivnosti resorno ministrico dr. Simono Kustec zaprosili za srečanje, kjer se bomo dogovorili tudi o širšem sproščanju ukrepov na področju športa. Sestanek je predviden za jutri, petek 17. aprila 2020.

 

O dogovorjenem vas bomo nemudoma obvestili.

 

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo.

 

Športni pozdrav,

 

 

15.04.2020

 
ČLANICAM SZS
 
V vednost vam pošiljamo uporabne informacije OKS-ZŠZ glede plačila oz. oprostitve najemnine za uporabo vaših športnih objektov v času epidemije.
 
Ostanite zdravi, ostanite doma in vse dobro.
Simeon
 

-------- Izvorno sporočilo --------


Spoštovani,

 

V povezavi s številnimi vprašanji glede plačila najemnine za uporabo športnega objekta v času epidemije koronavirusa, s katerimi se športne organizacije obračajo na OKS-ZŠZ kot krovno športno organizacijo v Republiki Sloveniji, podajamo naslednja priporočila, predvsem za najemnike, ki situacij z višjo silo ali drugimi oblikami nemožnosti uporabe najetih prostorov nimajo predvidenih v svojih najemnih pogodbah.

 

Na OKS – ZŠZ smo v prvem sklopu ukrepov, ki smo jih poslali Vladi, naslovili tudi problem najemnin. Pri svojih prizadevanjih smo bili uspešni za najem javnih objektov, saj je v Zakonu interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) sprejet 94. člen, kjer je navedeno, da državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ki v času trajanja epidemije ne izvajajo javnih storitev, teh uporabnikom ne zaračunavajo.

 

Za najem tržnih objektov pa menimo, da se lahko sklicujete na 617. člen Obligacijskega zakonika.

 

Več o najemu javnih športnih objektov in objektov na trgu lahko najdete v priponki.

 

Za vse dodatne informacije smo vam seveda na voljo.

 

 

--

 

09.04.2020

ČLANICAM SZS

 
Obveščamo vas, da je Predsedstvo SZS na predlog Strokovnega sveta SZS, 9.4.2020 na svoji 54. korespondenčni seji sprejelo SKLEP o predčasnem zaključku ligaškega tekmovanja z zračnim orožjem v sezoni 2019/20:
 

»Predsedstvo SZS, skladno s predlogom Strokovnega sveta SZS, sprejme sklep o zaključku tekmovanja Pokal prijateljstva SZS in tekmovanja z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije po izvedenih petih kolih. Za končno razvrstitev posameznikov se upošteva seštevek n-1 najboljših točkovnih rezultatov, pri čemer n pomeni število turnirjev v sezoni, kot to določa 25. člen Pravilnika o tekmovanju z zračno puško in pištolo za Pokal Slovenije.«

 
Hkrati vas obveščamo, da je Strokovni svet SZS na svoji 23. korespondenčni seji dne 8.4.2020 sprejel sledeči sklep:

»V zvezi s Koledarjem tekmovanj SZS za leto 2020, Strokovni svet predlaga, da takoj po koncu epidemije Covid-19 in z njo povezanih ukrepov, pristojne komisije pregledajo koledar in ga prilagodijo nastalim razmeram.« 

 

Ko bo več znanega vas bomo o tem takoj tudi obvestili. Do takrat pa vam želimo, da ostanete doma ter se poskušajte maksimalno dejavni #trenirajdoma pripravljati na obdobje po koncu epidemije oziroma po sprostitvi prepovedi uporabe športnih objektov. Ideje za vadbo oziroma ohranjanje strelske kondicije pa lahko črpate tudi na FB strani SZS: https://www.facebook.com/StrelskaZvezaSlovenije/ 

 

Želimo vam prijetne velikonočne praznike, ostanite zdravi in vse dobro!

 
--
Simeon Gönc
Sekretar / Secretary General

 

30.03.2020

 

ČLANICAM SZS

 

Drage prijateljice in prijatelji strelstva,

 

Pošiljam vam srčen pozdrav, saj smo prav vsi v resnično neljubi situaciji. Predvsem upam, da ste zdravi in da ostajate doma. V tem času se moramo vsi držati pravil, vsi moramo spoštovati omejitve sprejete na državni in lokalni ravni. Ti ukrepi niso pretirani, virus je nevaren, predvsem pa izredno hitro prenosljiv. Ni čas za paniko, temveč za resnost. Le tako se bomo lahko spet vrnili v normalne tirnice našega življenja, na treninge in strelska tekmovanja. Sedaj pa izkoristimo čas za počitek, za lepše in boljše medsebojne družinske odnose in pa tudi za stvari, ki nas veselijo in nas navdajajo z veseljem in zadovoljstvom. Še kar nekaj časa bo potrebno skrbeti za našo psihično in fizično pripravljenost tudi v osami, hkrati pa je poleg telefonskega, pomemben tudi virtualni kontakt oziroma virtualno druženje.

Podpiram ukrepe Olimpijskega komiteja Slovenije, ki so usmerjeni v pomoč športu, društvom in panožnim zvezam in so bila naslovljena na Vlado Republike Slovenije.

V tem obdobju se ne sestajamo, odpadle so in bodo načrtovane seje predsedstva SZS, skupščino SZS moramo preložiti na čas, ko bo življenje ponovno v normalnih tirnicah. Načrtovana tekmovanja po 8. marcu so ostala neizvedena, enako bo veljalo za april in maj. Naš koledar tekmovanj bo v veliki meri odvisen od odločitev ISSF in ESC. Zagotavljam, da bo predsedstvo takoj, ko bodo razmere dopuščale, oziroma takoj, ko bo bolezen obvladana in bo število okužb začelo padati, sprejelo ustrezne odločitve v prid nadaljnjega razvoja strelstva in strelskih društev. Spremljajmo razmere in se pripravljajmo. Bolj ko bomo spoštovali in izvajali sprejete ukrepe, prej bo epidemija končana. Žal smo v tem trenutku še precej na začetku.

Verjamem, da bomo ostali povezani ter nadaljevali z delom kolikor je to seveda možno in se na tak način pripravljali za zaključek te in začetek nove strelske sezone.

                                                                                                                Janez Slapar

                                                                                                              Predsednik SZS

 

 

24.03.2020

 

 

ČLANICAM SZS

 

 

V prilogi tega sporočila vam posredujemo obvestilo Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) in pismo predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK).

AKTUALNO: Pravkar je bilo objavljeno sporočilo, da bo MOK prestavil Olimpijske igre v Tokiu na poletje 2021: https://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/olimpijske-igre/kocka-je-padla-olimpijske-igre-prelozene-na-leto-2021/518192 

 

Trenutne življenjske razmere z razglašeno epidemijo so vse prej kot običajne. A verjamemo, da se bodo tudi te okoliščine sčasoma normalizirale - z doslednim spoštovanjem samoomejitvenih ukrepov (OSTANI DOMA!) v luči obvarovanja zdravja slehernega posameznika in celotne družbe, in nam znova omogočile nadaljevanje izvajanja naših temeljnih poslanstev.

 

A ne gre prehitevati dogodkov, zato bodimo odgovorni, potrpežljivi, prilagodimo se na spremenjene okoliščine, in se poenotimo v skupnem prizadevanju, da bi premagali to nevarno virusno okužbo, ki nas ogroža.

 

Nenazadnje je zdaj dobra priložnost, da v tem nenadejanem drugačnem času izkoristimo čas tudi oz. predvsem športno, zato vas hkrati vabimo, da si na FB strani SZS https://www.facebook.com/pg/StrelskaZvezaSlovenije/posts/ ogledate predstavitve vodene vadbe od doma, ki so jih za vas pripravili naši strelci Klavdija Jerovšek (Grosuplje)Teja Medved (Trzin) in Aljaž Kerlatec (Postojna).  

 

V sodelovanju z našim sponzorjem Telekom Slovenije pa vse zainteresirane vabimo k sodelovanju v družbenokoristni akciji #vadidoma - ki si želijo v času izolacije vaditi v udobju svojega doma, da se povežejo z različnimi vaditelji (Martina Razinger, Laura Matijašič, Špela Jakše, Ema Jamnik, Vanja Cipot in Simona Vrhovec), ki so pripravili različne vadbe tako za ženske kot moške, za moč in vzdržljivost ter za starejše. Vadbe so uporabnikom Telekoma Slovenije dosegljive na televiziji NEO, vsem drugim pa omogočeno 30-dnevni brezplačni ogled vsebin na www.neo.io . Vse vadbe so zasnovane tako, da posebni športni pripomočki pri tem niso potrebni. Vadbe bodo dosegljive v sklopu NEO Vadi doma za ves čas epidemije. Sklop se nahaja znotraj Videotek. Do vsebine pa boste lahko dostopali tudi z glasovnim ukazom: ´vadi doma´, ´telovadba´, ´vadba´. Tiste, ki boste objavljali na svojih socialnih kanalih, prosimo za uporabo sledečih povezav: 

FB: http://ts.si/vadidoma_fb

IG: http://ts.si/vadidoma_ig

In ključne beside #vadidoma #povezani #ostanidoma

 

Vljudno vas prosimo, da omenjeno informacijo posredujete vašim športnikom in trenerjem oz. jo razširite preko svojih družbenih kanalov.

 

Ostanite zdravi - MUŠ!

Simeon Gönc

 

 

Od: INFO-VS < Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. >
Date: V tor., 24. mar. 2020 ob 11:03
Subject: Obvestilo Koronavirus - COVID-19 - Tokio 2020
To:

 

Spoštovani športniki, trenerji in vsi ostali vključeni v projekt Tokio 2020,

 

V prilogi vam pošiljamo

 • obvestilo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez glede Koronavirusa COVID-19 in
 • pismo predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja g. Thomasa Bacha, naslovljenega na športnike iz celega sveta.

 

Ostanite zdravi!

#trenirajdoma12.03.2020

 

VSEM ČLANICAM SZS

REGIJSKIM TEKMOVALNIM ODBOROM

 

Obveščamo vas, da SZS, z željo po učinkoviti zajezitvi širjenja koronavirusne bolezni Covid-19, do nadaljnjega uveljavlja prepoved izvajanja vseh načrtovanih tekmovanj, ki so tako prestavljena za nedoločen čas - do umiritve razmer. 

 

O novih terminih prestavljenih tekmovanj boste obveščeni pravočasno s strani pristojnih delovnih teles SZS - Komisije za puško, pištolo in samostrel (za discipline puška-pištola) oz. Komisije za puško šibrenico (trap) oz. Regijskih tekmovalnih odborov.

 

Prepoved se nanaša tudi na izvajanje trenažnega procesa skupinske vadbe, z morebitnimi izjemami posamičnih treningov za "solo" strelce, če je to resnično nuja.

 

Vljudno vas naprošamo, da 100% sledite uvedeni prepovedi in priporočilu, saj menimo, da bo možno zamujene treninge in tekmovanja nadomestiti pravočasno v bolj stabilnih časih in da je ni večje vrednote kot je zdravje človeka - športnika, česar pa se pogosto ne zavedamo dovolj dobro, dokler ne zbolimo.

 

Bodimo ozaveščeni in odgovorni ter sledimo vsem priporočilom in preventivnim ukrepom s ciljem po učinkoviti zajezitvi virusa oz. bolezni Covid-19.

 

Strelski pozdrav!

 

--

Simeon Gönc
Sekretar / Secretary General

 

 

10.03.2020

 

VSEM ČLANICAM SZS

ORGANIZATORJEM IN UDELEŽENCEM TEKMOVANJ PO KOLEDARJU SZS ZA LETO 2020

Obveščamo vas, da je z Odredbo Sveta za nacionalno varnost RS z dne 9.3.2020, danes 10.3. pričela učinkovati spremenjena uredba Ministrstva za zdravje o prepovedi izvedbe večjih prireditev v zaprtih javnih prostorih, ki znižuje število dovoljenih udeležencev iz 500 na 100 iz razloga povečanja preventivnih ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive virusne okužbe in bolezni do prenehanja te nevarnosti.

 

Zaradi takšne odločitve je Predsedstvo SZS na svoji redni 53. seji 9.3.2020 sprejelo sklep o prestavitvi vseh večjih načrtovanih tekmovanj po koledarju SZS za puško, pištolo in samostrel do nadaljnjega.

 

Ko se bo stanje umirilo in bo prepoved odpravljena vas bomo obvestili o nadomestnih terminih prestavljenih tekmovanj.

 

Bodimo zavedni in odgovorni ter sledimo vsem priporočilom in preventivnim ukrepom s ciljem po učinkoviti zajezitvi virusa oz. bolezni Covid-19.

 

Strelski pozdrav!

 

--

Simeon Gönc
Sekretar / Secretary General09.03.2020

 


Subject: OBVESTILO O ZAČESNEM NEIZVAJANJU TEKMOVANJ

 

Spoštovani,

 

Skladno z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, vas obveščamo da so vsa tekmovanja v okviru Šolskih športnih tekmovanj do preklica prepovedi oz. odsvetovanja, odpovedana!  

 

Kdaj se bodo predvidena tekmovanja lahko nadaljevala je odvisno od navodil pristojnih institucij, ki so odgovorne za javna navodila in določila (NIJZ, Ministrstvo za Zdravje in MIZŠ). O poteku vas bomo sproti obveščali.

 

Lep pozdrav,

Gašper Plestenjak

vodja LPŠ

Zavod za šport RS Planica


07.03.2020

 

UDELEŽENCEM DRŽAVNEGA PRVENSTVA 10m ORMOŽ 8.3.2020

Obveščamo vas, da objavljena uredba Ministrstva za zdravje o prepovedi izvedbe večjih prireditev v zaprtih prostorih NE BO učinkovala z odpovedjo DP 10m Ormož 8.3.2020, bodo pa skladno z dogovorom z organizatorjem DP izvedeni strogi preventivni ukrepi za vse udeležence DP.

Zaradi tega vas opozarjamo, da imajo vse obolele osebe, ki kažejo jasne bolezenske znake, prepovedan vstop na DP in vas opozarjamo, da takšne osebe ne bodo imeli vstopa na prizorišče DP. Omogočena bo samo ena vstopna točka v dvorano, na kateri bo prisoten zdravnik, ki bo vsem udeležencem pred vstopom izmeril temperaturo, po dezinfekciji rok pa bodo nato ti spuščeni v dvorano.

Ob tem bodo na več mestih v dvorani nameščena dezinfekcijska sredstva, odvetovano je rokovanje in objemanje ter drugi tesnejši stiki med udeleženci, organizator pa bo sledil tudi drugim navodilom za preventivno ravnanje in izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje - NIJZ.

Vljudno vas prosimo, da o teh ukrepih obvestite vse udeležence DP.

Bodimo zavedni in odgovorni ter sledimo vsem preventivnim ukrepom s ciljem po učinkoviti zajezitvi virusa oz. bolezni Covid-19.

Strelski pozdrav in veliko uspeha na DP!

 


--

Simeon Gönc
Sekretar / Secretary General

 


Priponke:
DatotekaOpisVelikost
Odjemi to datoteko (2020-03-22 - CI - open letter from IOC President to Athletes - COVID-19 - eng.pd)pismo24.03.202076 Kb
Odjemi to datoteko (Higienska priporočila_NIJZ_sport_vadba_26.5.2020.pdf)NIJZ - Higienska priporočila pri izvajanju športa26.06.2020354 Kb
Odjemi to datoteko (Obvestilo za športnike 24.3.2020.pdf)Obvestilo za športnike24.03.2020102 Kb
Odjemi to datoteko (Protokol varnega izvajanja treningov_24.6.2020.pdf)Protokol varnega izvajanja treningov26.06.2020119 Kb

Strelska zveza Slovenije

Dolenjska cesta 11

1000 Ljubljana

 

01 427 10 09

01 428 05 82

info[@]strelska-zveza.si

Obvestilo

- Veliko datotek na naši strani je v PDF formatu. V kolikor jih ne morete odpirati, si namestite Adobe Reader.

- Imate novico za našo spletno stran? Pišite nam na info[@]strelska-zveza.si. Ne pozabite priložiti tudi fotografije.

- Pripombe, predloge in pobude posredujte na info[@]strelska-zveza.si